Sözel Bildiri Sunumları

Tarih Sunum Başlama Saati Sunum Bitiş Saati Salon Sunum Numarası Konu Başlığı Konuşmacı
21 Mayıs 17:00 17:08 Sınıf B SS-001 YÜKSEK YAĞLI DİYET İLE BESLENEN SIÇANLARDA KROM HİSTİDİNAT İZOMERLERİNİN BÖBREKTEKİ ETKİLERİ Muhammet Rıdvan Gömleksiz
17:08 17:16 Sınıf B SS-002 LİPOPOLİSAKKARİT İLE İNDÜKLENMİŞ FARE SEPTİK ŞOK MODELİNDE DEKSAMETAZONUN BÖBREK ÜZERİNE ETKİLERİ Gamze İçaçan
17:16 17:24 Sınıf B SS-003 HÜCRESEL GLUKOZ TUTULUMU BÖBREK KİSTİ OLUŞUMUNUN TEMEL BELİRLEYİCİSİ MİDİR? Mustafa Demir
17:24 17:32 Sınıf B SS-004 MAGNEZYUM SÜLFAT PROFLAKSİSİ KOLİSTİN NEFROTOKSİSİTESİNİ AZALTABİLİR Mİ? Yasemin Coşkun
17:32 17:40 Sınıf B SS-005 QUERCETİNİN DOKSORUBİSİN NEFROTOKSİSİTESİNDEKİ KORUYUCU ETKİSİNİN 99MDMSA RENAL SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Demir
17:40 17:48 Sınıf B SS-006 RİTÜKSİMAB TEDAVİSİ ALAN NEFROTİK SENDROM HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ YANITLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ Gizem Kumru Şahin
20:45 20:53 Sınıf C SS-007 GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTLİ HASTALARDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ Nihan Tekkarışmaz
20:53 21:01 Sınıf C SS-008 ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE SERUM ANTİNÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR (ANCA) TESTİ ENDİKASYONLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Nergiz Bayrakcı
21:01 21:09 Sınıf C SS-009 FABRY HASTALARININ ENZİM REPLASMAN TEDAVİSİ SONRASI BÖBREK FONKSİYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Enver Yüksel
21:09 21:17 Sınıf C SS-010 OBEZ HASTALARDA BÖBREK BİYOPSİSİ GÜVENLİĞİ, TEK MERKEZ ÜÇ YILLIK DENEYİM Zeynep Ural
21:17 21:25 Sınıf C SS-011 DİYABETİK HASTALARDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI, NABIZ BASINCI İLE İLİŞKİLİ GLİSEMİK PARAMETRELER Zeki Aydın
22 Mayıs 13:45 13:53 Sınıf C SS-013 ELEKTİF KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN HASTALARDA KONTRAST İLİŞKİLİ NEFROPATİ BELİRTECİ OLARAK SERUM OZMOLARİTESİ Tuncay Dağel
13:53 14:01 Sınıf C SS-014 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN 80 YAŞ ÜZERİ DİYABETİK HASTALARDA MORTALİTE BELİRTEÇLERİ Dilek Barutcu Atas
14:01 14:09 Sınıf C SS-015 GERİATRİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA DEPRESYON DÜZEYLERİ,UYKU VE YAŞAM KALİTESİ Özgül Balseven
14:09 14:17 Sınıf C SS-016 DİYAL-TR ÇALIŞMASI: KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖZLENEN MORTALİTE VE MORBİDİTEDE BÖLGESEL FARKLILIKLARIN ETKİSİ Pınar Kızılırmak
14:17 14:25 Sınıf C SS-017 HEMODİYALİZ HASTALARINDA TORASİK AORT DİLATASYONU SIKLIĞI Simge Bardak
23 Mayıs 10:00 10:08 Sınıf B SS-019 KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HAFTA SONU ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Gizem Kumru Şahin
10:08 10:16 Sınıf B SS-020 PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA PERİTONEAL GEÇİRGENLİK ÖZELLİĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ Nihan Tekkarışmaz
10:00 10:06 Sınıf C SS-022 CORONAVİRUS-19 ENFEKSİYONU İLE HASTANEYE YATIRILAN RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARIN TAKİBİ VE KLİNİK SEYRİ Zelal Adıbelli
10:06 10:12 Sınıf C SS-023 NAKİL ÖNCESİ DİYALİZ YÖNTEMLERİNİN POST-TRANSPLANTASYON SONLANIMLARA ETKİSİ Ömer Faruk Akçay
10:12 10:18 Sınıf C SS-024 BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA JENERİK TAKROLİMUS DENEYİMİ Gülay Yılmaz